Dodaj Sajt u FavoriteDodaj Stranu u FavoritePodeli ovu StranuPošalji ovu Stranu e-poštomOdštampaj ovu Stranu
Povratak na Vrh

 

APSORPCIONE TOPLOTNE PUMPE

 

 

Gasne apsorpcione toplotne pumpe koriste obnovljive izvore energije jer za proizvodnju toplotne  i rashladne energije osim energije gasa koristi i deo toplotne energije iz okoline (zemlje, vode, vazduha i sl.), te omogućavaju:
- raznovrsnost upotrebe, 
- visoku energetsku efikasnost
- smanjenu potrošnju električne energije
- smanjuju za 50% dimenzije i troškove geotermalnih    sistema
- ekološku prihvatljivost


 

 

 

 

Gasne apsorpcione toplotne pumpe su raspoložive u četiri različite verzije:
GAHP-A apsorpciona toplotna pumpa za proizvodnju tople vode do 70 C sa visokom efikasnošću


 

primena: VODENO GREJANjE – NISKOTEMPERATURNI SISTEMI ZA GREJANjE (VENTILKONVEKTORI, PANELI, PODNO GREJANjE)
TOPLA VODA DO 70 C
prednost: NOMINALNA TOPLOTNA SNAGA   144%


GAHR – AR je uređaj za proizvodnju hladne vode do 3 C ili tople vode do 60 C.
Ista jedinica omogućava hlađenje ili grejanje promenom apsorpcijskog ciklusa koristeći spoljašnji vazduh kao toplotni izvor ili ponor toplotne energije zavisno o načinu rada – grejanju ili hlađenju.


 

GAHP – W  gasne apsorpcione toplotne pumpe su dostupne u dve različite verzije. Uređaj koji koriste vodu (otvoreni krug): Ova verzija je dizajnirana da rekuperiše  toplotu iz vodenih izvora i da bude korišćena kada se zahteva istovremeno i zagrevanje i hlađenje. Ova verzija može istovremeno da proizvodi toplu vodu do temperature od 65 C i hladnu vodu do temperature od 3 C.  Toplota se može rekuperisati i iz procesnih voda ili industriskih  voda za zagrevanje. Takođe je  moguće dispergovati prekomernu toplotu putem kondenzatora u letnjem periodu.


GAHP-W-LB. Ova verzija uređaja je dizajnirana za rekuperaciju toplote iz zemljišta. Toplota iz zemljišta se može rekuperisati putem geotermalnog – zatvorenog kruga -sistema. GAHP-W-LB zemljište-voda inverzija može biti upotrebljena za simultano dobijanje rashlađene vode do temperature od -5C i tople vode do temperature od 60C.