Dodaj Sajt u FavoriteDodaj Stranu u FavoritePodeli ovu StranuPošalji ovu Stranu e-poštomOdštampaj ovu Stranu
Povratak na Vrh

F0TONAPONSKE ĆELIJE

 

 

Energiju sunca možemo aktivno iskorištavati fotonasonskim sistemima. Postoje dva osnovna tipa fotonaponskih sistema; samostalni i umreženi.Kod umreženog sistema višak proizvedene električne energije šaljemo u elektrodistributivnu mrežu, a iz nje po potrebi uzimamo energiju u dogovoru sa elektro- distribucijom.

KARAKTERISTIKE I KONSTRUKCIJA FOTONAPONSKIH MODULA

Solarna ćelija je fotonaponski element koji energiju sunca neposredno pretvara u električnu energiju.Osnova njegove konstrukcije je poluprovodnik u kome se pretvara energija. Jedan od osnovnih parametara solarnih ćelija je stepen pretvaranja energije. Na sobnoj temperaturi taj stepen je oko 27%, koji se može višeslojnom konstrukcijom povećati na 60%. Stepen zavisi i od vrste poluprovodnika. Pojedinačne solarne ćelije, prema korisničkim potrebama, sastavljaju se u module različitih veličina - fotonaponske module ( panele, kolektore ).

Solarni fotonaponski sistemi obično se sastoje od: - jednog ili više modula - priključnih kutija i vodova - regulatora napona - pretvarača ( ukoliko potrošač koristi naizmenični napon ) Solarni kolektori se najčešće postavljaju na krovove, na južnu stranu, mada se po potrebi mogu postaviti na fasadu, balkonsku ogradu, parking ili druga mesta gde mogu poslužiti i kao zaštita od sunca,kiše, vetra.