Dodaj Sajt u FavoriteDodaj Stranu u FavoritePodeli ovu StranuPošalji ovu Stranu e-poštomOdštampaj ovu Stranu
Povratak na Vrh

GEOTERMALNA  POSTROJENjA

 

 

Obzirom na brz rast cene energenata (gas, nafta, ugalj...) ušteda korišćenjem geotermalnog sistema godinama raste.

Geotermalni sistemi omogućavaju pored grejanja i hlađenje u letnjem periodu, što donosi uštedu u invensicionom ulaganju jer korišćenjem toplotne pumpe postižete i grejanje i hlađenje objekta.

Za energetski efikasan sistem nije odlučujući samo kvalitet toplotne pumpe, već međusobna usaglašenost svih komponenti sistema počev od solarnog dela, preko pripreme sanitarne tople vode, površinskog grejanja/hlađenja pa do regulacione tehnike.

Postoje tri vrste toplotnih pumpi u zavisnosti od toplotnih izvora:

zemlja/voda

voda/voda

vazduh/voda


Toplotna pumpa zemlja/voda

Zemlja je vrlo dobar akumulator sunčeve toplote, budući da su temperature na dubini od cca. 1,2 - 1,5 metara tokom čitave godine relativno stalne i kreću se između 5ºC i 15ºC. Putem horizontalno postavljenih zemljanih kolektora ili putem vertikalno ukopanih  dubinskih sondi, akumulirana toplota zemlje se tečnim hemijskim sredstvom ( propilen- glikol ) prenosi do isparivača toplotne pumpe. Količina akumulirane i predate toplote u najvećoj meri zavisi od termofizičkih svojstava tla i od klimatskih uslova ( količina sunče- vog zračenja ). U proseku iz zemlje možemo dobiti od 70 – 80 W/m.


horizontalno postavljene sonde

vertikalno postavljene sonde

 

Toplotna pumpa voda/voda

Toplotna pumpa voda / voda iskorišćava akumuliranu energiju podzemnih voda pa je pretvara u toplotnu energiju za sistem grejanja. Toplotne pumpe voda / voda odlikuju se izuzetno kompaktnim dimenzijama pa je tako na vrlo malom prostoru u kotlarnici moguće postići vrlo veliku snagu.

Crpni i upojni bunar

 

Toplotna pumpa vazduh / voda

Od svih sistema je najlakše instalisati i koristiti toplotnu pumpu vazduh / voda , budući da su izdaci za eksploataciju spoljašnjeg vazduha kao izvora toplote najmanji.  Toplotna pumpa efektivno može raditi do -20ºC spoljašnje temperature i opremljena je  električnim grejačem koji će pružiti podršku toplotnoj pumpi kada temperatura spoljnjeg vazduha nije dovoljna, a što je veoma redak slučaj.