Dodaj Sajt u FavoriteDodaj Stranu u FavoritePodeli ovu StranuPošalji ovu Stranu e-poštomOdštampaj ovu Stranu
Povratak na Vrh

KOGENERATIVNA POSTROJENJA

 

 

Kogeneracija je postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplotne energije u jedinstvenom procesu.Kogeneracija koristi otpadnu toplotu koja nastaje uobičajenom proizvodnjom električne energije u termoenergetskim postrojenjima te se najčešće koristi za grejanje objekata ili čak celih naselja, a ređe u drugim proizvodnim procesima. Toplotna energija može se koristiti za proizvodnju vodene pare, grejanje vode ili vazduha. Takođe se može koristiti u procesu trigeneracije gde se deo energije koristi i za hlađenje.

Kogeneracija je termodinamički efikasan način korišćenja goriva. Prilikom klasične proizvodnje električne energije deo energije emituje se u okolinu kao otpadna toplota a u kogeneraciji ta toplotna energija postaje korisna.

Dakle, osnovna prednost kogeneracije je povećan stepen iskorištenja energenta u odnosu na konvencionalna postrojenja koja služe samo za proizvodnju električne energije ili industrijske sisteme koji služe samo za proizvodnju vodene pare ili tople vode za tehničke procese. Proizvode se u širokom dijapazonu snaga.