Dodaj Sajt u FavoriteDodaj Stranu u FavoritePodeli ovu StranuPošalji ovu Stranu e-poštomOdštampaj ovu Stranu
Povratak na Vrh

POSTROJENJA NA BIOMASU

 

 

Od svih vidova iskorišćenja obnovljivih energija biomasa je energetski najzastupljenija.
Pošto smo poljoprivredno orijentisanazemlja korišćenje biomase predstavlja veliku mogućnost za prosperitet našeg društva.
Biomasa kao resurs raspoređena je u svim krajevima našezemlje u vidu drvnog i biljnog otpada.
Preduzeće PIRAMIDA 2003 vrši projektovanje i montažu kotlova na biomasu i izgradnju sistema za grejanje stanova,
poslovnih prostora, plastenika i drugih objekata gde je korišćenje biomase ekonomski opravdano.
Sem kotlova koji sagorevaju delove biljaka sa polja ( pšenice, kukuruza, suncokreta...), delove voćaka, šumskog otpada, visokoenergetskih biljka i
energetskog drveća veoma velika komfornost postiže se automatizacijom sagorevanja peleta, čipsa ili briketa. Pelet, mali predmet veličine i oblika filtera
za cigaretu veoma je pogodan za automatizaciju procesa grejanja, gde u spremnik-rezervoar možemo staviti određenu količinu peleta potrebnu za grejanje objekta
neko vreme te se sa pužnim transporterom pelete ubacuju u kotao po zahtevu iz grejnih površina.
Osim toga iskorišćenost energije je preko 90%. Za grejanje na palete nije potreban odžak, što smanjuje invensticiona ulaganja.
Korišćenjem peleta smanjuje se i potrebno mesto za lagerovanje, a takođe kotlarnica je mnogo čišća, urednija i zauzima manje preostora.
Kada se uzme u obzir odnos investicionog ulaganja, mogućnost automatizacije procesa i cene potrebne za energent, grejanje na pelete je veoma isplatljivo.